Oferta! 


Zakres naszej oferty obejmuje:

 

Kruszywa

 

- Piach podsypkowy - zastosowanie:

 

¡        wyrównanie terenu

¡        obsypania fundamentów

¡        budowa nasypów

¡        na podbudowy dróg

¡        na podbudowy obiektów sportowych

 

 

-Pospółka - mieszanka żwiru i piasku o charakterze sypkim, zastosowanie:

 

¡        do budowy warstw odsaczajacych i mrozoochronnych

¡        podsyp pod kostkę brukowa

¡        na fundamenty i posadzki

¡        do budowy i remontów nawierzchni dróg piaskowo żwirowych

¡        na podbudowy pod kostkę betonowa i granitowa

 

 

   -Piasek sortowany frakcja 0- 2mm, zastosowanie:

 

¡        do produkcji prefabrykatów (bloczki betonowe, obrzeża, krawężniki, kręgi betonowe, palisady, ogrodzenia betonowe, płyty drogowe, belki stropowe)

¡        do mixokreta

¡        na tynki i posadzki maszynowo

¡        na tzw suchy beton

 

 

- Żwir ( frakcja 2-16 mm oraz 16-32 mm) zastosowanie:

 

¡        do produkcji betonu

¡        do produkcji kostki brukowej

¡        do warstw drenażowych

¡        jako warstwę filtracyjna

        

 

- TŁUCZEŃ- Kamień polny kruszony,  zastosowanie:

 

¡        utwardzanie dróg dojazdowych, placów

¡        wykonania podbudowy pod prefabrykaty betonowe

¡        na nasypy drogowe i kolejowe

 

 

 

- Ziemia ogrodowa

 

- Roboty ziemne

 

- Własny transport

 

- Dowóz do klienta

 

Serdecznie zapraszamy.